Yurt Dışı Kullanım Hesap Özeti

  TL Ödemeli Ekstre Döviz Ödemeli (Euro veya USD) Ekstre
Döviz Borcunun Hesaplanması***

Yurtdışı harcama ve nakit çekim işlemleriniz hangi para biriminde yapılması fark etmeksizin, uluslararası kartlı ödeme sistemleri kuruluşlarınca belirlenen kurdan USD’ye çevrilerek bankamıza iletilir. Bankamıza bu kuruluşlardan iletilen  tutarı TL’ye çevirmek için kullanılacak kur olarak, işlem kaydının Bankamıza ulaştığı tarihteki cari Bankamız Gişe Döviz Satış kurunun %1.5 fazlası kullanılır ve ekstreye yansıtılır. 

Euro ödemeli ekstrede sadece nakit harici yapılan Euro harcamaları, USD ödemeli ekstrede ise sadece nakit harici yapılan USD harcamaları işlem tutarı ile aynı olarak ekstreye yansıtılır. Euro ve USD haricinde diğer para cinslerinden yapılan harcamalarınızda kullanılacak kur  ise önce uluslararası kartlı sistem kuruluşlarının belirlediği kurların %1,5 fazlası olarak belirlenir ve harcamalarınız bu kur ile USD ye çevrilir. Yurtdışı nakit çekim işlemleriniz ise ekstre ödeme tipinin USD veya Euro olması durumunda, Bankamıza kaydın ulaştığı günkü Gişe Döviz Satış kurundan çevrilerek TL olarak yansıtılır.

Yurtdışında gerçekleştirilen TL harcamalar, ekstre ödeme tipi Euro veya USD olsa dahi TL olarak ekstreye yansıtılır. Euro veya USD ekstredeki borcunuzun kısmen veya geç ödenmesi halinde kalan tutar, bir sonraki hesap kesim tarihinde borcun ekstre edildiği tarihteki Bankamız Gişe Döviz Satış kuru üzerinden TL’ye çevrilir. 

Minimum Ödeme tutarı Son ödeme tarihinde, ödenmesi gereken asgari tutardır. Detaylı açıklama Ödeme ve Faiz Bilgileri sayfasındaki tabloda belirtilmiştir. Minimum ödeme tutarı borcunuzun %100'üdür.
Faiz Hesaplama Faiz Hesaplamasında faiz ve ücretler tablosundaki bilgiler esas alınır.

Son ödeme tarihinde borcunuzun tamamını ödemediğiniz takdirde döviz borcunuz,  bir sonraki hesap kesim tarihinde borcun ekstre edildiği tarihteki Bankamız Gişe Döviz Satış kuru üzerinden TL’ ye çevrilir ve faiz hesaplamasında faiz ve ücretler tablosundaki bilgiler esas alınır.